Από τις 24 Ιουλίου, ημέρα που τέθηκε σε ισχύ ο γάμος για άτομα του ιδίου φύλου, 1400 περίπου gay ζευγάρια… έβαλαν κουλούρα στη Νέα Υόρκη.


Οι υπάλληλοι της πόλης δεν είναι απόλυτα σίγουροι για το πόσες από τις 5.587 άδειες γάμου που δόθηκαν μέχρι τις 12 Αυγούστου, είναι για ζευγάρια του ιδίου φύλου, καθώς έχει αφαιρεθεί η υποχρεωτική δήλωση του φύλου στην αίτηση.
Την ίδια περίοδο πέρυσι οι άδειες γάμου ήταν περίπου 4.200. Έτσι, οι υπεύθυνοι του δήμου θεωρούν πως είναι λογικό, η κατά 33% αύξηση των αδειών γάμου τη φετινή χρονιά, να αφορούν κυρίως gay ζευγάρια.