Με την ιστορική συνεδρίαση χτες στη Νέα Υόρκη η γερουσία ενέκρινε τον gay γάμο με  33-29 ψήφους. Η Νέα Υόρκη είναι η 6η πολιτεία που νομιμοποιεί τους gay γάμους στην Αμερική και πλέον η μεγαλύτερη από αυτές που επιτρέπουν το γάμο. Ο νόμος θα τεθεί σε ισχυ περίπου το μεσοκαλόκαιρο!