Φαίνεται πώς τελικά τα πράγματα είναι πολύ μονότονα για το θέμα ερωτικής συνεύρεσης-σχέσης με ανήλικα άτομα καθώς ούτε το G-LIFE από την ψηφοφορία που ολοκληρώθηκε σήμερα δεν έβγαλε κανένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Η ψηφοφορία έδειξε ισοπαλία με 49 ψήφους συνολικά. Τελικά δεν υπερίσχυσε ούτε η θετική αλλά και ούτε η αρνητική επιλογή του θέματος καθώς είχαμε 36% και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή από 18 ψήφους η καθεμιά ενώ το υπόλοιπο 26% προτίμησε την πιο ουδέτερη στάση με 13 ψήφους.

Τα αποτελέσματα φαίνονται στην παρακάτω εικόνα: