Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει στην Ιρλανδία, τη Μ. Βρετανία και αλλού, η λεκτική και ψυχολογική βία που βιώνουν τα παιδιά στο σχολείο και ειδικά τα ομοφυλόφιλα παιδιά έχει διαστάσεις επιδημίας. Οι συνέπειες γι' αυτά τα παιδιά είναι βαριές: ψυχικά τραύματα, απομόνωση, κοπάνες, αυτοκτονικές τάσεις...
Στη Σουηδία και τη Νορβηγία έχουν γίνει αρκετές εκστρατείες για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού στα σχολεία και την ευαισθητοποίηση των μαθητών για τις επιπτώσεις της. Η ομάδα του 10% υποτίτλισε αυτές τις εκστρατείες για λογαριασμό της Ομάδας κατά της ομοφοβίας στην εκπαίδευση.
Η ομάδα κατά της ομοφοβίας στην εκπαίδευση συστήθηκε το φθινόπωρο του 2009. Στόχος της είναι αφενός η ευαισθητοποίηση των ίδιων των εκπαιδευτικών σε θέματα ομοφοβίας και τρόπους αντιμετώπισής της αλλά και, στη συνέχεια, τον σχεδιασμό διάφορων πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της βίας που υφίστανται οι μαθητές και οι μαθήτριες στο σχολικό περιβάλλον.

Κάθε μέρα ένα όνειρο σβήνει. Εκφοβισμός και ψυχολογική βία στα σπορ.Οι λέξεις πονάνε – με ελληνικούς υπότιτλους.