Μια διάσκεψη η οποία έγινε πρόσφατα στο Στρασβούργο είχε ως θέμα τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα ομόφυλα ζευγάρια ( same-sex couples ) τα οποία επιθυμούν να μετακινηθούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι διαφορές στο πώς οι χώρες θεωρούν τους ξένους γάμους και το σύμφωνο κοινωνικής συμβίωσης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ομόφυλα ζευγάρια τα οποία επιθυμούν να κινηθούν ελεύθερα εντός της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτέλεσε αντικείμενο της διάσκεψης.  
Η ελευθερία κινήσεων προστατεύεται εντός της ΕΕ, η οποία έχει μια δεσμευτική κοινοτική οδηγία για «το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των οικογενειακών μελών τους για να κινηθεί και να κατοικήσει ελεύθερα μέσα στο έδαφος των κρατών μελών.»
Όπως και τα προβλήματα μετανάστευσης, τα υψηλότερα κόστη ζωής για τα ομόφυλα ζευγάρια σε μερικά κράτη μέλη, για την κληρονομιά, τις συντάξεις και φορολογικούς λόγους, βλέπουν ως εμπόδιο στη μετακίνηση.
Ο Kees Waaldijk, καθηγητής συγκριτικού νόμων σχετικών με τον σεξουαλικό προσανατολισμό στις Κάτω Χώρες, παρουσίασε αυτά τα ζητήματα ως πρώτα αποτελέσματα μιας έρευνας μεταξύ των νομικών ειδικών από 30 ευρωπαϊκές χώρες.
Επιπλέον, η διάσκεψη επισήμανε ότι ένας ευρωπαϊος πολίτης που κινείται προς μια χώρα που δεν επιτρέπει στα ζευγάρια του ιδίου φύλου το γάμο ή την αναγνώριση των συντρόφων τους θα είχε τις περισσότερες φορές πρόβλημα στο να πάρει άδεια παραμονής ο ομόφυλος σύντροφος του, εάν δεν είναι πολίτης της ΕΕ.
Η Gabi Calleja, της εκτελεστικής επιτροπής της iLGA-Ευρώπης είπε: «Αυτήν την περίοδο, ούτε οι χώρες που αναγνωρίζουν νόμιμα τις ομόφυλες οικογένειες και τα παιδιά τους δεν αναγνωρίζουν απαραιτήτως τις παρόμοιες οικογένειες των ζευγαριών ιδίου φύλου από άλλες χώρες της ΕΕ.
«Αλλά, όλες οι χώρες της ΕΕ αναγνωρίζουν αυτόματα η μια τους ετεροφυλόφιλους γάμους της άλλης».
«Η iLGA-Ευρώπη θεωρεί αυτό μια περίπτωση άμεσης διάκρισης λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού και καλεί την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει νόμους που θα σταματούν αυτές τις διακρίσεις και που θα διευκολύνουν την αμοιβαία αναγνώριση όλων των αστικών εγγράφων νομικού καθεστώτος σε ολόκληρη την ΕΕ.»