Από το Δεκέμβριο, οι gay γονείς που θα κάνουν αίτηση για διαβατήριο για τα παιδιά τους, δε θα χρειάζεται να δηλώνουν τους εαυτούς τους σα 'μητέρα' ή 'πατέρας'. 

Η υπηρεσία ταυτότητας και διαβατηρίων δήλωσε πως οι τροποποιήσεις θα γίνουν για να εξυπηρετηθούν οι gay και λεσβίες γονείς που υποβάλουν αίτηση έκδοσης διαβατηρίου για λογαριασμό των παιδιών τους.


Σήμερα, πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία σε κουτάκια με την ένδειξη 'μητέρα' και 'πατέρας', παρά το γεγονός ότι ανήκουν στο ίδιο φύλο. Όταν ισχύσουν οι αλλαγές, θα μπορούν να συμπληρώνουν τα πεδία 'γονέας 1' και 'γονέας 2'.


Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας ταυτότητας και διαβατηρίων είπε στην 'Daily Mail: "Η υπηρεσία σχεδιάζει να τροποποιήσει τη φόρμα αίτησης και τις σχετικές οδηγίες για να αντιμετωπίσει το ζήτημα των γονέων του ίδιου φύλου που υποβάλουν αίτηση διαβατηρίου για τα παιδιά τους.


Με το τωρινό καθεστώς, η φόρμα της αίτησης περιέχει τα σχετικά πεδία 'μητέρα' και 'πατέρας', που πρέπει να συμπληρωθούν. Η νέα φόρμα που θα κυκλοφορήσει το Δεκέμβριο του 2011 θα περιέχει επιπρόσθετα τα πεδία 'γονέας 1' και 'γονέας 2'.


Είναι ουσιώδους σημασίας για κάθε γονέα να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για το καθεστώς που ανήκει σα γονέας ή κηδεμόνας όταν κάνει αίτηση διαβατηρίου για λογαριασμό του παιδιού του.


Αυτό προστατεύει τα συμφέροντα του παιδιού και διασφαλίζει πως η υπηρεσία μας είναι σε θέση να εκδίδει διαβατήρια με ακριβή στοιχεία και με ασφάλεια, στο σωστό πρόσωπο.


Ως εκ τούτου, η αίτηση θα ενημερωθεί για να συμπεριλάβει τους γονείς που ανήκουν στο ίδιο φύλο".


Τον προηγούμενο μήνα, αναφέρθηκε ότι το υπουργείο εσωτερικών της Βρετανίας εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει τα διαβατήρια χωρίς γένος.


Σήμερα, τα τρανσέξουαλ άτομα μπορούν να αποκτήσουν διαβατήρια στο καινούριο τους γένος. Οι διεμφυλικοί όμως ή όσοι γεννήθηκαν με χρωμοσωμακές ή γεννητικών οργάνων ασάφειες, πρέπει να διαλέγουν ανάμεσα στο 'άνδρας' ή 'γυναίκα'. 


Οι υποστηρικτές των ουδέτερων, ως προς το φύλο, διαβατηρίων, λένε πως είναι ασήμαντη η ανάγκη να αναγράφεται το φύλο και αντιτείνουν πως άλλα έγγραφα ταυτοποίησης δεν αναγράφουν αυτήν την πληροφορία.


Ωστόσο, ορισμένοι transgender που υποστηρίζουν την αναγραφή, λένε ότι προτιμούν να αναγράφεται το φύλο στα διαβατήριά τους, επειδή τους παρέχει ασφάλεια όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό και όταν πρέπει να χρησιμοποιήσουν εγκαταστάσεις με βάση το φύλο, όπως τις τουαλέτες.

Πηγή: http://www.pinknews.co.uk/2011/10/03/uk-passport-forms-to-accommodate-gay-parents/
Από το lesandmore.gr