Τα gay άτομα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης είναι λιγότερο πιθανό να χωρίσουν σε σχέση με τα παντρεμένα str8 ζευγάρια σύμφωνα με νέες έρευνες της στατιστική υπηρεσίας της Μ.Βρετανίας.
Συγκεκριμένα για γάμους και σύμφωνα άνω των 5 ετών, 5.5% των γάμων κατέληξαν σε διαζύγιο, ενώ στα gay ζευγάρια το ποσοστό μόλις που άγγιξε το 2.5%.
Από το 2005 που νομιμοποιήθηκε το σύμφωνο συμβίωσης, έχουν γίνει 42.778 σύμφωνα συμβίωσης, 4 φορές πάνω από ότι αναμένονταν.
Όπως παρουσιάσαμε τις προηγούμενες μέρες η Βρετανική Κυβέρνηση στοχεύει να ανοίξει τη δυνατότητα του πολιτικού γάμου και στα gay ζευγάρια.